ScoreboardStats – Statystyki po prawej stronie GUI

ScoreboardStats dodaje statystykę gracza po prawej stronie ekranu.   Instalacja: Standardowa Edytujemy plik plugins/ScoreboardStats/config.yml według własnych potrzeb Permissions: scoreboardstats.use – wyświetlanie statystyk Komendy: /sidebar – wyświetlenie statystyk OPCJE STATYSTYK: Standardowe %ticks% %ping% %online% %free_ram% %used%ram% %max_ram% %used_ram% %date% %time% (world time) %lifetime% %exp% %xp_to_level% %last_damage% %max_player% %first_day% %first_month% Zbroja %helmet% %chestplate% %leggings% %boots% Economy %econ%…

Health Bar – Pasek stanu życia

Health Bar plugin dodający do gry pasek stanu życia nad głową gracza i moba.   Instalacja: Standardowa Edytujemy plik plugins/HealthBar/config.yml Plugin nie wymaga komend ani permissions.   Przykłady Pasków: Bar mode player-bars: enable: true text-mode false display-style: (1-7) below-name: false   display-style: 1 display-style: 2 display-style: 3 display-style: 4 display-style: 5 display-style: 6 display-style: 7…