FriendMe – Dodaj przyjaciela

FriendMe tworzy system przyjaciół których dodajemy do swojego konta .   Instalacja: Standardowa Edytujemy plik plugins/FriendMe/config.yml według własnych potrzeb Permissions: friendme.user – dostęp do komend Komendy: /friend add <gracz> – dodaje gracza do listy przyjaciół /friend remove <gracz> – usuwa gracza do listy przyjaciół /friend accept – akceptuje gracza do listy przyjaciół /friend deny – odrzuca gracza do listy…

Szczegóły

ServerPassword – Zakładanie hasła na serwer

ServerPassword zakładanie hasła na serwer. Instalacja: Standardowa Edytujemy plugins/ServerPassword/config.yml według własnych potrzeb Permissions: serverpassword.command – dostęp do komend Komendy: sp changepw <stare_hasło> <nowe_hasło> – zmiana hasła serwera /sp add – dodania gracza do białej listy (nie musi wpisywać hasła) /sp remove – usunięcie z białej listy

Szczegóły

bGo – Tworzenie prywatnych warpów

bGo tworzenie prywatnych warpów do których gracz ustawiając ma dostęp. Instalacja: Standardowa Permissions: bgo.warpset – ustawianie warpu bgo.warp – używanie warp bgo.warpdel – usuwanie warpu bgo.listwarps – lista warpów Komendy: /go [warp] – teleportacja do warpu /go set [warp] – ustawianie warpu /go delete [warp] – usuwanie warpu /go list – lista warpów

Szczegóły

PluginManager – Wczytywanie pluginów bez potrzeby restartu

PluginManager służy do wczytywania, przeładowania, wyłączania pluginów które się wrzuciło na serwer bez potrzeby restaru maszyny.   Instalacja: Standardowa Komendy: /pm enable – włączanie pluginu /pm disable – wyłączanie pluginu /pm load <nazwa_pliku> – wczytywanie wgranego pluginu /pm unload – wyłączenie i usunięcie pluginu /pm reload – przeładowanie pluginu      

Szczegóły