ChestShop – AdminShop i wszystko jasne :)

ChestShop znany wszystkim AdminShop. Wtyczka umożliwia założenia sklepu na serwerze.   Instalacja: Standardowa Plugin Wymaga iConomy Permissions: ChestShop.shop.create.* – tworzenie sklepu ChestShop.shop.buy – kupowanie ChestShop.shop.sell – sprzedawanie ChestShop.admin – pełne uprawnienia Zakładanie sklepu:     Nick Ilość B Cena:Cena S (b kupno s sprzedaż) Id przedmiotu wpisujemy jego numer! np cooblestone wpisujemy tylko 4  

Szczegóły

LWC – Ochrona skrzyń, pieców, drzwi, dispenserów itp

LWC zapewnia ochronę skrzyń przed innymi graczami. Obsługuje drzwi, dispensery, piece itp. Możliwość założenia hasła wtedy inny gracz będzie mógł korzystać np ze skrzyni.   Instalacja : Standardowa Permissions: lwc.protect – możliwość zakładania ochrony lwc.mod – możliwość zaglądania do każdej skrzyni ale nie można jej usunąć lwc.admin – pełne uprawnienia Komendy: /lwc – pomoc /cprivate…

Szczegóły

Player Warning – Upomnij gracza przed zbanowaniem

Player Warning pozwala upomnieć gracza (warn) o swoim zachowaniu. Instalacja: Standardowa Permissions: plw.help – wyświetla pomoc plw.warn – umożliwia nadanie ostrzeżenia plw.check – sprawdzanie gracza czy ma ostrzeżenie już plw.unwarn – zdejmowanie ostrzeżenia plw.admin – komendy dla administracji Komendy: /plw – lista komend /plwhelp – pomoc /plwcheck <gracz> – sprawdzanie ostrzeżeń /plwarn <gracz> <powód> –…

Szczegóły

Send Plugin – wysyłanie własnych itemków/expa za pomocą komendy

Send Plugin umożliwia wysyłanie przez Gracza swoich itemków bądź exp’a komuś za pomocą komendy. Instalacja: Standardowa Permissions: sendplugin.send – możliwość wysyłania itemków sendplugin.sendexp – możliwość wysyłania exp Komendy: /send <gracz> – wysyłanie itemka /sendexp <gracz> <ilość> – wysyłanie exp Uwaga: plugin koliduje z essentials aby to naprawić należy w cfg essentials wyłączyć bądź zamienić nazwę…

Szczegóły